22" 24" 25" 26" 28" (700c)
Black Spokes
Blue Spokes - - - -
Orange Spokes - - - -
Red Spokes - - - -
White Spokes - - - -
Yellow Spokes - - - -