22" 24" 25" 26"
Black Spokes -
Blue Spokes - - -
Red Spokes - - -
White Spokes - - -
Yellow Spokes - - -